Accommodation

And hereunder has some more information.

Kanto (Tokyo, Chiba, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Kanagawa, Yamanashi)

Kansai or Kinki?! (Osaka, Kyoto, Nara, Shiga, Hyogo, Wakayama)

Chugoku (Okayama, Hiroshima, Tottori, Shimane, Yamaguchi)

コラム